apel-aner.dk

NY HJEMMESIDE, besøg:

www.apel.dk


Denne slægtside tager udgangspunkt i personen, Georg Andreas Apel, født ca. 1784 i Mühlberg i Tyskland. Han var væver og flyttede til Køng på sydsjælland omkring år 1800. Denne webside vil præsentere ham og hans efterslægt i Danmark.

Websiden er et samarbejde mellem flere personer i denne efterslægt, og indeholder slægts- og lokalhistorie, nyheder, slægtsdatabase og meget mere. Det er med stor fornøjelse, at vi kan byde hele slægten velkommen til selv at gå på opdagelse i slægtens grene.

Med venlig hilsen
apel-aner.dk

apel-aner.dk


Georg Andreas Apel (ca.1784-1863)


I midten af 1700-tallet var staten så trætte af, at stort set alle industriprodukter skulle importeres, fordi Danmark ikke havde nogen industri selv. Derfor begyndte man at give statstøtte til de personer, der ville starte industri-virksomheder. En af disse personer var grosserer og godsejer Niels Ryberg, der på sin herregård "Øbjerggård" mellem Næstved og Vordingborg i 1774 startede et hørspinderi. I 1786 udvidedes produktionen til også at omfatte et væveri, der fremstillede linned, damask og drejl. Der var imidlertid et problem, nemlig at skaffe kvalificeret arbejdskraft i Danmark til denne form for produktion. Derfor hentede man en del udenlandsk arbejdskraft til landet, og blandt dem var Georg Andreas Apel, der ankom omkring år 1800.
Georg Andreas Apel blev født i den lille by Mühlberg ved Elben nordvest for Dresden. Han var imidlertid ikke den eneste fra familien Apel, der kom til Danmark. I folketællingen i 1801 nævnes også en Gottfried Jacob Apel, født ca. 1775, der også arbejdede på Køng Fabrik. Gottfried Jacob Apel var dog ikke væver, men skriverkarl (sekretær) for fabrikkens bestyrer, Øbjerggårds godsinspektør Voelker, der ligeledes var tysker. Hvorvidt Gottfried Jacob Apel og Georg Andreas Apels er beslægtede vides ikke.
Da Georg Apel Andreas med årene blev for gammel til at arbejde som væver på fabrikken, blev han pensioneret. Og da Køng Fabrik lukkede i Køng og flyttede produktionen til Vintersbølle ved Vordingborg, blev bygningerne i Køng solgt og Georg Andreas Apel og hans kone, Ane Pedersdatter, blev anbragt i Øbjerggård Hospital, der dengang ikke var et sygehus men et slags plejehjem.1